ANBI en codes

AYA heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Giften kunnen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Op deze pagina vindt u alle gegevens die verplicht openbaar dienen te zijn in het kader van de ANBI regelgeving.

ALGEMENE GEGEVENS
Postadres: Contactweg 42H, 1014 AN Amsterdam
Bezoekadres: Contactweg 42H, 1014 AN Amsterdam

Statutaire Naam: Stichting Danstheater AYA

RSIN of fiscaal nummer: 008579684

CONTACTGEGEVENS
Telefoon: 020 - 386 85 74
Website: www.aya.nl
Algemeen e-mailadres: info@aya.nl

DE 3 CODES
Danstheater AYA onderschrijft de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code. Danstheater AYA ontvangt steun van het Fonds Podiumkunsten en het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Danstheater AYA ondersteunen? Stuur een mail naar zakelijk leider Manuel Segond von Banchet: manuel@aya.nl.

Het Bestuur van AYA bestaat uit de volgende leden:
Paul Sikkema (voorzitter)
Djoere de Jong
Tanja Mlaker
Eddi de Bie

Beloningsbeleid bestuur; bestuursleden ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
Beloningsbeleid directie en personeel is conform de CAO Toneel en Dans

Downloads:

- Jaarverslag 2021
Bestuursverslag en jaarrekening 2020
- Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen
- Beleidsplan 2021-2024
- Beleidsplan 2017-2020
- Jaarverslag 2019
- Staat van baten en lasten 2019
- Balans 2019