ANBI en codes

AYA heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Giften kunnen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. Op deze pagina vindt u alle gegevens die verplicht openbaar dienen te zijn in het kader van de ANBI regelgeving.

ALGEMENE GEGEVENS
Postadres: Contactweg 42H, 1014 AN Amsterdam
Bezoekadres: Contactweg 42H, 1014 AN Amsterdam

Statutaire Naam: Stichting Danstheater AYA
Kamer van Koophandel 41209239
RSIN of fiscaal nummer: 008579684

CONTACTGEGEVENS
Telefoon: 020 - 386 85 74
Website: www.aya.nl
Algemeen e-mailadres: info@aya.nl

DE 3 CODES
Danstheater AYA onderschrijft de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code. Danstheater AYA ontvangt een meerjarige subsidie van het ministerie van OCW. Danstheater AYA ondersteunen? Stuur een mail naar zakelijk leider Manuel Segond von Banchet: manuel@aya.nl.

Het Bestuur van AYA bestaat uit de volgende leden:
Paul Sikkema (voorzitter)
Djoere de Jong
Eddi de Bie

Beloningsbeleid bestuur; bestuursleden ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
Beloningsbeleid directie en personeel is conform de CAO Toneel en Dans

Downloads:

- Jaarverslag 2022
- Jaarverslag 2021
Bestuursverslag en jaarrekening 2020
- Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen
- Beleidsplan 2021-2024
- Beleidsplan 2017-2020
- Jaarverslag 2019
- Staat van baten en lasten 2019
- Balans 2019