AFK subsidie...

Heel jammer... Het budget van het Amsterdams Fonds voor de Kunst is niet toereikend, waardoor AYA - ondanks een positief advies - buiten de boot valt voor de vierjarige subsidies in Amsterdam. Gelukkig kunnen we wel door, want het eerdere advies voor de landelijke Basis Infrastructuur (BIS) was heel positief. Het is spijtig dat het Amsterdamse advies niet aansluit bij het BIS-advies en daarmee het danstheater voor jong publiek niet verder ondersteunt. AYA is het enige jeugddansgezelschap in Amsterdam dat een breed en divers publiek bereikt van 3 tot 18 jaar. Het woord is aan B&W en de gemeenteraad.

We feliciteren alle Amsterdamse podiumkunstinstellingen die een positieve uitslag ontvingen en leven mee met de collega's die onder de gevreesde 'zaaglijn’ zijn beland.

Vandaag ook in Het Parool: "AFK komt door crisis miljoenen tekort: ‘Als de taart op is, is de taart op’"
“We komen 6,6 miljoen tekort om alle instellingen die volgens onze criteria honorabel zijn een vierjarige subsidie te geven. Dat is een fors bedrag,” stelt Annabelle Birnie, directeur van het Amsterdams Fonds voor de Kunst. “Deze plannen waren goed, maar slechts twee derde kan worden gehonoreerd met ons budget, een derde van de honorabele instellingen valt eruit."

Ook heftige keuzes bij het Fonds Podiumkunsten

En dan waren er vandaag natuurlijk ook nog de uitslagen van het Fonds Podiumkunsten. Van de 202 aanvragers kon slechts 38,6 procent gehonoreerd worden. Op de zogenaamde b-lijst (positief advies, maar het geld was op) staan maar liefst 71 instellingen. Het zijn zware en droevige tijden in de sector... 

3-8-2020